Dokončená realizace rodinného domu

Stavební úpravy rodinného domu u Písku zahrnovaly v prvé řadě návrh v podobě architektonické studie, projektu, demoliční práce následované samotnou výstavbou. Objekt prošel celkovou změnou dispozičního řešení, do kterých bylo nutné zapracovat nové nároky investora. Z původního domu zůstaly zachovány pouze obvodové stěny a část původní střechy. Dům byl z větší části zateplen, získal nová kachlová kamna, které se starají a tepelnou pohodu v chladných zimních měsících. Kromě nového vnějšího kabátu jsou v domě nové podlahy, stropy a veškeré sociální vybavení včetně vestavěného nábytku. Realizace byla provedena na klíč během 5 měsíců výstavby a jednoho měsíce demoličních prací. Další fází opravy domu je připravovaná výstavba dřevostavby v místě po původní stodole. Nový objekt bude sloužit jako parkovací přístřešek pro jeden osobní automobil a zároveň skladové prostory pro dřevo a malé zázemí pro zahradní techniku. Jakmile bude dokončena stodola proběhnou terénní úpravy a drobné dokončovací práce.

Architektonickou studii s návrhem stavebních úpravy rodinného domu u Písku naleznete zde

Architektonická studie s návrhem nové stodoly naleznete zde

Průběh realizace se stavebním deníkem naleznete zde

Autor studie: Ing.arch. Tomáš Irber
Autor projektu: Ing.arch. Tomáš Irber
Konzultace: Mgr. Libuše Irberová
Prováděcí stavební firma: František Galčík
Autorský dozor na stavbě: Ing.arch. Tomáš Irber
Investor: soukromý

Realizace: srpen 2014 – únor 2015