Orientační ceník architekta

POPIŠTE NÁM SVŮJ ZÁMĚR A POŽADAVKY A MY VÁM RÁDI ZPRACUJEME CENOVOU NABÍDKU ZDARMA.

POPTÁVKY ZASÍLEJTE ZDE.


POSTUP SPOLUPRÁCE
  • – Osobní schůzka, návštěva parcely (bezplatná konzultace)
  • – Předložení cenové nabídky
  • – Souhlas klienta s cenovou nabídkou
  • – Smlouva o dílo
  • – Prvotní návrh
  • – Varianty návrhu
  • – Průběžné konzultace návrhu s klientem
  • – Předání vybrané a odsouhlasené dokumentace

K ČEMU SLOUŽÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ DOKUMENTACE
Každý projekt se skládá z několika dílčích části dokumentace. Každá část má svůj daný účel.

ČÁST PROJEKTUPopis, k čemu uvedená část slouží
Studie stavby (STS)Studie je základním architektonickým návrhem domu. Slouží jako podklad pro další projektové práce. Jedná se pouze o práci architekta.
Dokumentace pro územní řízení (DÚR)Zpracovává se pouze u staveb o velikosti nad 150 m2 zastavěné plochy. Podle této dokumentace nelze stavět. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.
Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášku stavby (DSP)Tato dokumentace slouží pro vydání stavebního povolení. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v rozsahu požadovaném stavebním úřadem.
Dokumentace pro provedení stavby (DPS)Tato dokumentace rodinného domu slouží pro samotnou výstavbu. Projekt obsahuje všechna detailní technická řešení a položkový rozpočet stavby. Dokumentace je zpracovávána dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Více o projektové dokumentaci naleznete na stránkách wikipedie.