Nabízené produkty a služby

1. ÚVODNÍ KONZULTACE S ARCHITEKTEM
Nabízíme úvodní konzultaci našeho architekta. Rádi Vám pomůžeme zhodnotit kupovanou nemovitost po technické, estetické a dispoziční stránce. Pomůžeme Vám posoudit vhodnost zamýšlených úprav z hlediska finančních a technických možností. Pro lokality Písecko a Chebsko je úvodní konzultace zdarma pro dojezdovou vzdálenost 15 km. V případě zájemců mimo zmíněné lokality a dosah bude účtována sazba dle vzdálenosti (8,-Kč/km).
2. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE
Zahrnuje návrh u novostaveb, rekonstrukcí a interiérových studií. Zajistím vypracování dispozičního, provozního a hmotového řešení stavby včetně situace.
3. VIZUALIZACE INTERIÉRŮ A STAVEB
Vypracování vizualizací včetně 3D modelů pro interiérové i exteriérové scény. Podrobnosti si můžete přečíst zde
4. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY
Analýza a obhlídka staveniště. Specifikace podkladů a průzkumů nutných pro zpracování zakázky. Objasnění rozsahu práce pro uzavření smlouvy. Souhrn výsledků a závěry.
5. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ
Zajistím vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí.
Obstarání rozhodnutí o umístění stavby.
Shrnutí výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí o umístění stavby do návrhu stavby.
6. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Zajistím vypracování dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení na základě podkladů (viz výše).
Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení. Zajištění hydro-geologického průzkumu (počet sond dle dohody) a jeho vyhodnocení.
Zajištění radonového průzkumu. Zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace.
6. PODKLADY PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE STAVBY
Zajištění zpracování podkladů pro nabídkové řízení.
8. DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY
Dokumentace pro provedení stavby je nejobsáhlejší a nejpodrobnější stupeň dokumentace, která je v průběhu projektu vypracována. Zajistí Vám určení maximální výše finančních nákladů na stavbu a její kvalitu.