Spolupráce

Ing.arch. Radek Štefka
autorizovaný architekt
e-mail: stefka@bocastudio.cz
mob.: 604 406 709
web: www.bocastudio.cz
Mgr. Libuše Irberová
Interiérová návrhářka a dekoratérka
e-mail: libuseirberova@gmail.com
mob.:
www.fler.cz./shop/irli
Ing. Tomáš Pacík
Statik
e-mail: tomipacik@email.cz
mob.: +420 775 260 981
František Galčík
Střechy - pokrývačské, klempířské a montážní práce
e-mail: poklemo@email.cz
mob.: +420 777 088 636
Martina Doležalová
referentka agenturní kanceláře
mobil: 724 786 700
e-mail: martina.dolezalova@generalipisek.cz
http://www.generalipisek.cz/