Návrh kanceláře

Na úpravu stávající kanceláře bylo jasně vymezené a poměrně limitující zadání, ve kterém není možné zasahovat do stávajících konstrukcí. V kanceláři zůstala původní podlaha, osvětlení a dveře. Během návrhu vzniklo několik dispozičních variant. Vítězná varianta byla dopracována do prezentace pomocí 3D modelu a fotorealistického zobrazení. Funkce, které byly od kanceláře vyžadovány narazily na limity velikosti prostoru. Dominantou místnosti se stává jemně nasvícené plastické logo firmy s pracovním stolem, na který navazuje stůl jednací. Ve vstupní části vznikla šatní skříň, která je doplněná o prvek podsvícených skleněných tabulek s piktogramy, které vyjadřují činnosti jimiž se firma zaobírá.

Autor návrhu: Ing.arch. Tomáš Irber
Konzultace: Mgr. Libuše Irberová
Spolupráce: Bára Oudesová

Prohlédněte si návrh ve 3D a porovnejte si ho s původním stavem: