Písecká „polévkárna“

prodejny rychlého občerstvení v Písku

Dispoziční řešení respektuje prostorové možnosti domu v ul. Chelčického. Cílem návrhu bylo vytvoření co největšího počtu míst k sezení a zároveň fungujícího zónového provozu. Proti hlavnímu vstupu je navržen box se sezením, který vytváří jednosměrný přístup k pokladně. Záda boxu jsou využity pro prezentaci a prodej doplňkových produktů. Při postupu směrem k pokladně si zákazník vybírá jídlo z jednotlivých pultů (saláty, polévky, káva + doplňkové zboží). Na konci vše zaplatí u poklady a odchází nakoupené jídlo zkonzumovat ke stolům. Zázemí pro obsluhu je vytvořeno v zadní části místnosti a je v přímé návaznosti na skladové prostory, mytí nádobí a přípravnu jídel, kde bude na tác servírováno vybrané jídlo. V horní části jsou navrženy světelné butony, které prezentují denní nabídku a ceny jednotlivých pokrmů a meny. V rohu je plánovaná výtahová šachta, která slouží k přímému propojení s kuchyní v prostorách v 1.np. Stěna se dvěma malými okny byla vyzdobena pásem s piktografy. Ve vizualizacích byly použity piktografy odpovídající tématice prodejny a rychlého občerstvení. Na základě vizualizací doporučuji velikost piktografů upravit a jednotlivé obrázky zmenšit a vícekrát zopakovat, aby došlo k požadovanému záměru vytvoření dojmu průběžného pásu s obrázky.

V prostoru dvora je navrženo venkovní sezónní posezení zčásti kryté stínícími plachtami. Sezení je uvažováno z dřevěných křesílek u zdi z režného zdiva. Blíže k přístupové cestě s dlažbou je navržen jednoduchý kulatý stolek a kovářské židličky. Z hlediska čistoty designu bych doporučil dřevěné posezení nahradit vzdušnými kovářskými židlemi i stolky po celé ploše. Sedací nábytek by více korespondoval s navrženým zábradlím a historickou charakteristikou domu. V prostoru po levé straně u průchodu na dvůr je navržen malý dětský koutek s prolézačkou, pískovištěm a atrakcí v podobě chovu morčat s výběhem.

Autor studie: IRBER ARCHITEKTI (Ing.arch. Tomáš Irber, Veronika Kupcová)
Konzultace: Mgr. Libuše Irberová

Studie: říjen 2017