Rodinný dům u Písku

Stávající usedlost nedaleko Písku bylo nutné připravit pro provoz dvoučlenné rodiny s požadavkem na možnost krátkodobého ubytování rodinné návštěvy. Stávající objekt byl ve stavu, který nemohl vyhovět většině požadavků. Architektonická studie řešila stavební úpravy, které zasahovaly do dispozičního řešení celého domu. Pro krátkodobé ubytování návštěvy bylo nutné nově využít stávajícího neobytného podkroví. Interiéry byly laděny do jednoduchého selského stylu, který koresponduje s charakterem objektu a celé lokality. Stavební úpravy byly zahájeny na začátku srpna na základě projektové dokumentace, která byla dokončena v průběhu stavebních prací.

Fotogalerii realizace stavebních úprav naleznete zde

Autor návrhu: Ing.arch. Tomáš Irber
Konzultace: Mgr. Libuše Irberová
Fáze projektu: 1) Architektonická studie 2) Jednostupňová projektová dokumentace 3) Autorský dozor
Datum arch. studie: 2014/10
Datum projektové dokumentace: 2014/09
Zahájení realizace: Srpen 2014
Předpokládané dokončení: Listopad 2014

Vizualizace návrhu: