Rodinný dům Dobronice

Rodinný dům v Dobronicích je prvorepubliková vila od Ing. Mansfelda. Krásný malý a moderní domeček na venkovně změnil majitele, se kterým se pokoušíme starému a neobydlenému domu vdechnout nový život. Stavební úpravy výrazně zasáhly do hlavního průčelí a střechy. Dům získal nový modernější vzhled. Hlavních změn dům doznal především uvnitř, tak aby dispoziční nároky na současné bydlení naplnily požadavky investora.

Fáze projektu: Architektonická studie 2018 / Projekt pro stavební povolení 2019
Autor návrhu: IRBER ARCHITEKTI
Studie: Ing.arch. Tomáš Irber, Veronika Kupcová, Dis., Chrystyna Fadějeva
Projekt pro stavební povolení: Ing.arch. Tomáš Irber, Ing. Jiří Macháček