Rodinný dům u Písku

Navržené řešení respektuje zadání na kapacity pro jednotlivá podlaží. Dům je orientovaný svou delší stranou na jih. Respektuje podmínky dané stavební parcelou a využívá charakter svažitého pozemku z hlediska výhledů do okolní krajiny. Samotný objekt rodinného domu je umístěn v severní části pozemku. Z hranice parcely vede příjezdová cesta do garáže. Prostorná terasa s přístřeškem a uvažovaným bazénem je orientována na jih. V severní části za domem je navržen sklípek, který je z části zapuštěn do stávajícího terénu. V arch.studii je uvažováno s částečným srovnáním svažitého pozemku. Kolem domu vznikne menší výškové převýšení, které je řešeno svahováním a které vytváří určité závětří ze severní a východní strany parcely. Dům je navržen se sedlovou střechou a dvěma výraznými vikýři, které zlepšují světlou výšku v ložnici a dětském pokoji. Obytné přízemí se z velké části otevírá právě na jižní stranu z důvodu tepelných zisků a zároveň využívá výhledů z interiérů do okolní krajiny, které se k tomuto účelu přímo vybízí. Obývací pokoj využívá výškového převýšení a otevírá se formou prostorné galerie do podkrovní části. Podkroví funguje jako klidová zóna s ložnicí a dvěma dětskými pokoji a koupelnou. Součástí galerie je malá pracovna s knihovnou. Do pracovního prostoru je světlo přivedeno dvěma střešními okny.

Autor návrhu: Ing.arch. Tomáš Irber, Ing.arch. Iveta Nováková
Konzultace: Mgr. Libuše Irberová

Fáze:
Architektonická studie 2016/10
Právě probíhá – projekt pro stavební povolení

Návrh k prohlédnutí: