Rodinný dům nebo stodola

Na půdoryse původního objektu stodoly přímo uvnitř vnitro bloku vzniká nový rodinný dům, který je vklíněn mezi uzavřený dvůr s bazénem a západní částí zahrady. Dům respektuje předchozí původní a jednoduché tvarosloví stodoly. Hlavní myšlenka, která se propisuje celým návrhem, byla snaha propojit východní část uzavřeného dvora a západní část zahrady. Proto vznikly velká štítová okna v přízemí. Ponechali jsme krytý průchod od bazénu do zahrady, který se zároveň využívá jako hlavní vstup do domu.

Autor návrhu: IRBER ARCHITEKTI, Ing. arch. Tomáš Irber, Veronika Kupcová, DiS.

Architektonická studie 2018