Rodinný dům ve Volarech

Architektonická studie rodinného domu ve Volarech řešila návrh domu v krásném prostředí chráněného území Národního parku Šumava. Dům je navržen v celkově jednoduchém a účelném tvarosloví s dřevěným obložením, které je doplněno velkými pojízdnými okenicemi. Do ulice jsou navrženy menší okna s členěním, které vyžadovány pro udržení tamějšího tvarosloví a podmínek pro výstavbu. Do zahrady jsou naopak vytvořeny veliké prosklené plochy. Barevnost a použité materiály respektovaly požadavky přesně definované představy klienta o budoucí podobě domečku. Dům je doplněný dřevěnou terasou a dřevěným plotem s kamennou podezdívkou ze sbíraného kamene.

Autor návrhu: IRBER ARCHITEKTI
(Ing.arch. Tomáš Irber, MgA. Magdaléna Fousová, Lucie Dvořáková)

Architektonická studie 2019/2020