Stavební úpravy RD Břeclav

Dispoziční řešení respektovala možnosti a limity konstrukčního systému stávajícího domu. Zároveň jsme se brali maximální ohled na investorovo požadavky z hlediska nároků na nové dispoziční řešení. V přízemí vznikla nová malá samostatná jednotka s jedním pokojem a koupelnou, která je určená pro babičku. Zbylá část přízemí je řešena jako hlavní bytová jednotka s kuchyní, obývacím pokojem, koupelnou, samostatným WC a ložnicí. Nově byl vytvořen nový vstup přímo z průchozí haly, ze které je po schodech přístupné zadveří. Stávající schodiště do podkroví bylo zrušeno a nově navrženo v obráceném směru. Tímto řešením je možné podkrovní prostory využít jako novou samostatnou bytovou jednotku s vlastním vstupem a zádveřím. V podkroví je pro účely studie uvažováno s malou koupelnou s wc, kuchyní s jídelním koutem. Zbytek prostoru je navržen jako openspace se zónou pro spaní, pro relaxaci a zónou pro volnočasé aktivity. Pro zlepšení světlých podchozích výšek byl navržen vikýř s velkým oknem do zahrady. Vikýř je koncipovaný jako moderní prvek s provětrávanou fasádou a oplechováním se styčnou drážkou po celém povrchu. Pro osvětlení podkrovního prostoru jsou navržena střešní okna v počtu tří oken na jižní stranu a dalších šesti na severní stranu. Počet oken a jejich pozice bude upřesněna na základě dalšího stupně projektové dokumentace. Pro účely studie nebyly známy přesné polohy jednotlivých krokví. U východního štítu bylo navrženo nové štítové okno.
U jižní fasády je uvažováno s odstraněním stávající konstrukce zimní zahrady. Zimní zahrada je nahrazena novou střešní rovinou, která vytváří dostatečný přesah proti přehřívání interiéru jižním sluncem. Přesah zároveň částečně kryje vstup do sklepa proti dešťovým srážkám. V případě potřeby je možné zastřešit vstup do sklepa pergolou. Způsob řešení byl prezentován pomocí fotorealistických vizualizací. Z architektonického hlediska bych doporučoval pergolu řešit spíše u bazénu v prostoru zpevněné plochy za novou přístavbou.

Autor návrhu: IRBER ARCHITEKTI, Ing. arch. Tomáš Irber, Veronika Kupcová

Interiérová studie 2017/2018